Catrineta non ou e sen ser edicións. Mauro Trastoy e Estevo Creus.