[:gl][vc_row][vc_column][vc_column_text]

política de cookies

unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que se almacena no seu navegador cando visita case calquera páxina web. a súa utilidade é que a web sexa capaz de lembrar a súa visita cando volva navegar por esa páxina. as cookies adoitan almacenar información de carácter técnico, preferencias persoais, personalización de contidos, estatísticas de uso, ligazóns a redes sociais, acceso a contas de usuario, etc. o obxectivo da cookie é adaptar o contido da web ao seu perfil e necesidades, sen cookies os servizos ofrecidos por calquera páxina veríanse minguados notablemente. se desexa consultar máis información sobre que son as cookies, que almacenan, como eliminalas, desactivalas, etc., rogámoslle diríxase a esta ligazón.

cookies utilizadas neste sitio web

seguindo as directrices da axencia española de protección de datos procedemos a detallar o uso de cookies que fai esta web co fin de informarlle coa máxima exactitude posible.

este sitio web utiliza as seguintes cookies propias:

cookies de sesión, para garantir que os usuarios que escriban comentarios no blog sexan humanos e non aplicacións automatizadas. desta forma combátese o spam. este sitio web utiliza as seguintes cookies de terceiros:

google analytics: almacena cookies para poder elaborar estatísticas sobre o tráfico e volume de visitas desta web. ao utilizar este sitio web está a consentir o tratamento de información acerca de vostede por google. por tanto, o exercicio de calquera dereito neste sentido deberá facelo comunicando directamente con google. redes sociais: cada rede social utiliza as súas propias cookies para que vostede poida picar en botóns do tipo gústame ou compartir. desactivación ou eliminación de cookies

en calquera momento poderá exercer o seu dereito de desactivación ou eliminación de cookies deste sitio web. estas accións realízanse de forma diferente en función do navegador que estea a usar. aquí deixámoslle unha guía rápida para os navegadores máis populares.

notas adicionais

nin esta web nin os seus representantes legais fanse responsables nin do contido nin da veracidade das políticas de privacidade que poidan ter os terceiros mencionados nesta política de cookies. os navegadores web son as ferramentas encargadas de almacenar as cookies e desde este lugar debe efectuar o seu dereito a eliminación ou desactivación das mesmas. nin esta web nin os seus representantes legais poden garantir a correcta ou incorrecta manipulación das cookies por parte dos mencionados navegadores. nalgúns casos é necesario instalar cookies para que o navegador non esqueza a súa decisión de non aceptación das mesmas. no caso das cookies de google analytics, esta empresa almacena as cookies en servidores situados en estados unidos e comprométese a non compartila con terceiros, excepto nos casos nos que sexa necesario para o funcionamento do sistema ou cando a lei obrigue para ese efecto. segundo google non garda a súa dirección ip. google inc. é unha compañía adherida ao acordo de porto seguro que garante que todos os datos transferidos serán tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea. pode consultar información detallada a este respecto nesta ligazón. se desexa información sobre o uso que google dá ás cookies achegámoslle leste outra ligazón. para calquera dúbida ou consulta acerca desta política de cookies non dubide en comunicarse connosco a través da sección de contacto. asesor de cookies é un plugin para wordpress creado por carlos doral (webartesanal.com)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:es][vc_row][vc_column][vc_column_text]política de cookies

una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita case cualquier página web. su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. el objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. se desea consultar más información sobre que son las cookies, que almacenan, como eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija la este enlace.

cookies utilizadas en este sitio web

siguiendo las directrices de la agencia española de protección de datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. de esta forma se combate el spam. este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

google analytics: almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por google. por tanto, el ejercicio de cualquiera derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con google. redes sociales: cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda picar en botones del tipo me gusta o compartir. desactivación o eliminación de cookies

en cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

notas adicionales

ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies. los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. en algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas. en el caso de las cookies de google analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores situados en estados unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. según google no guardia su dirección ip. google inc. es una compañía adherida al acuerdo de puerto seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. puede consultar información detallada la este respeto en este enlace. se desea información sobre lo uso que google da a las cookies le acercamos este otro enlace. para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto. asesor de cookies es un plugin para wordpress creado por carlos doral (webartesanal.com)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]